Vertaisverkko.comLähetä palautetta
ETUSIVU TIETO- TURVA RIPPAUS JA POLTTO VIDEO JA AUDIO KUVAN- KÄSITTELY SELAIMET, IRC-, SÄHKÖPOSTI TOIMISTO- OHJELMAT LINKIT SEKALAISET SIVUT
Tietosuojakäytäntö  

Kotisivut näkyviin hakukoneissa

    Mainokset / Advertisements


Huom! Tämä artikkeli on vanha ja sitä tullaan päivittämään kun ehditään/jaksetaan ;)

Tässä artikkelissa kerrotaan ne tärkeimmät asiat, jotka tulisi huomioida yrityksen/yksityisen henkilön kotisivuston saattamiseksi kärkipäähän hakukoneissa. Asiat selitetään mahdollisimman yksinkertaisesti ja yksinkertaisten esimerkkien avulla.

Mitä hakukoneoptimointi on?

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että sen avulla yrityksen tai yksityisen henkilön kotisivut löytyvät hakukoneiden hakutuloslistojen kärkipäästä, silloin kun hakusanoina käytetään kotisivujen sisältöön sopivia hakusanoja. Jos ajatellaan jatkossa hakukoneoptimointia pelkästään yritysmaailman kannalta, siistillä kotisivustolla ja tehokkaalla hakukoneoptimoinnilla voidaan saavuttaa uusia merkittäviäkin asiakassuhteita ja kauppoja osana yrityksen muuta toimintaa. Hakukoneoptimointi on epäonnistunut, jos esimerkiksi terveystyynyjä myyvän yrityksen kotisivuja ei löydy ensimmäisiltä hakutulossivuilta kun tärkeimpiin hakukoneisiin syötetään hakusana "terveystyynyt" tai "terveystyyny". Vaikka hakukoneoptimointi onkin kotisivuston kävijämäärän lisäämiseksi tärkeä asia, yhä enenevässä määrin lisääntyvät vierailut muiden sivustojen kautta. Esimerkiksi kirpputoristaan kannattaa ilmoittaa kirpputoreja käsittelevillä sivustoilla ja ilmoituspalstoilla.

Oikein optimoidut kotisivut ovat lähes ilmainen mutta tehokas mainos

Yrityksen kotisivut tulisivat toimia osana yrityksen markkinointia. Valitettavan usein kotisivuilla ei ole juuri mitään arvoa, sillä niitä ei moni löydä. Yrityksen sivut saattavat olla näyttävät, navigointi toimivaa ja sisältöäkin runsaasti, mutta näistä asioista ei paljon hyötyä ole, jos sivuilla ei juuri kukaan käy. Toki on selvää, että esimerkiksi paikalliselle kahvilalle kotisivuista ja hakukoneoptimoinnista tuskin on koskaan merkittävää hyötyä, mutta toisin on usein esimerkiksi postimyyntiä harjoittavan yrityksen kanssa. Hakukoneoptimointia kannattaa aina miettiä puhtaalla talonpoikaisjärjellä: käytettyjä autoja myyvän vantaalaisen yrityksen hakukoneoptimoidut kotisivut tuskin koskaan tulevat löytymään kärkipään hakutulosten joukosta jos hakusanaksi annetaan "auto" tai "autot", sen sijaan esimerkiksi hakusanat "vaihtoautot vantaa" antavat jo huomattavasti paremman sijoituksen. On tärkeää, että yrityksen kotisivut löytyvät halutuilla hakusanoilla ainakin tunnetuimpien hakukoneiden ensimmäisen 30 hakutuloksen joukosta, sillä siitä pidemmälle kovin moni ei viitsi enää tuloksia selata.

Millaisten kotisivujen tulisi olla hakukoneoptimoinnin kannalta?

Jotta hakukoneoptimoinnista olisi todella hyötyä, kotisivuilla tulisi olla tarpeeksi hakusanoja vastaavaa relevanttia tekstisisältöä. Jokaiselle kotisivuston sivulle tulisi olla ainakin yksi mielellään tekstimuotoinen linkki toiselta saman kotisivuston sivulta. Kotisivujen tulisi olla myös helppokäyttöiset navigoinniltaan ja niin siistit, että yrityksestä tulee heti positiivinen ensivaikutelma. Ei siis mitään luokkaa sinistä tekstiä keltaisella pohjalla ja huono valokuva firman ulko-ovesta.

Google

Hakukoneista Google on ylivoimaisesti tärkein. Usein jopa yli 80% yrityksen kotivuille tulleista kävijöistä voi tulla Google-haun kautta, jos hakukoneoptimointi on hyvin hoidettu. Tosin on todettava, että hakukoneista varsinkin Google saattaa jättää indeksoimatta osan uuden sivuston sivuista ja jopa tiputtaa jo indeksoituja sivuja pois indeksistään ilman ymmärrettävää syytä.

Sivustolla kävijöistä useimmat ovat potentiaalisia asiakkaita, koska he ovat etsineet tiettyä tuotetta, tuoteryhmää, ratkaisua ongelmaansa ja löytäneet ensimmäisiltä hakukoneen hakutulossivuilta yrityksen kotisivut, joilla tarjotaan hakusanaan tai hakusanoihin sopivaa tuotetta tai ratkaisua ongelmaan.

Kun sivut on kerran kunnolla tehdyt, niiden päivittäminen ei välttämättä vie jatkossa kovin paljon aikaa ja ne toimivat nykyisillä todella edullisilla webhotellimaksuilla lähes ilmaisena ja tehokkaana yrityksen mainoksena.

Vaikka se millä perusteella Google järjestelee hakutuloksensa onkin jonkinasteinen salaisuus, on selvää että ne sivut joille on paljon linkkejä muilta ulkopuolisilta ja varsinkin suosituilta sivustoilta, Google määrittelee tärkeämmäksi ja paremmaksi kuin muut vastaavat sivut ja sijoittaa ne hakutuloslistaansa korkealle. Internetissä on jonkin verran suomenkielisiä yrityshakemistoja, luetteloita ja muita paikkoja, jonne yrityksen kotisivut voi ilmoittaa. Kannattaa nähdä hiukan vaivaa ja kirjoittaa hakukoneeseen hakusanaksi esim. "yrityshakemistot", "lisää linkki" tai vastaavaa ja ilmoittaa kotisivut mahdollisimman moneen paikkaan.

Vaikka edellä kerrottiin, ettei sivujen päivittäminen vie paljoa aikaa kun sivut ovat valmiit, sivuja kannattaa kuitenkin ehdottomasti päivittää jatkossa. Päivityksellä tarkoitetaan uusia sivujen, vaikkapa uutisten lisäämistä sivuille. Nimittäin, jos sivuja ei päivitetä pitkään aikaan, esimerkiksi pariin vuoteen, varsinkin Google ei uusia sivuja indeksoi kovin nopeasti tai ollenkaan. Sen sijaan muutaman päivän/viikon välein lisätyt uutiset tai muut sivut Google indeksoi jopa muutamassa päivässä.

Title ja ulkoa tulevat linkit

Hakukoneet tykkäävät title-tagista ja sivustolle osoittavista linkeistä (varsinkin ulkopuolisilta arvostetuilta sivustoilta) aivan hirveästi. Tosin suuntaus jatkuvasti kehittyvissä hakukoneissa on tulevaisuudessa sivun sisältöön keskittyvä: jos sivulla ei ole tarpeeksi asianmukaista sisältöä, ja ne eivät kiinnosta kävijöitä, hakukoneet saattavat olla rankkaamatta sivua ollenkaan indeksiinsä tai tiputtavat sivun kauas hakutulosten kärkipäästä, kun hakukoneeseen syötetään sivun sisältöön ja määriteltyihin avainsanoihin sopivat hakusanat. Title ja muut jutut määritellään sivun lähdekoodin head-tagien välissä. Voit katsoa esimerkin vuoksi tämän sivun lähdekoodissa määritellyt Title ja META tagit valitsemalla selaimesi ylävalikosta: Näytä->Lähdekoodi. Huomaa myös määre META NAME="robots" CONTENT="FOLLOW,INDEX".

Otetaanpa esimerkki. Jos Googleen annetaan hakusanaksi esimerkiksi "parvekelasit", voidaan hiukan tutkimalla todeta, että ylivoimaisesti suurimmassa osassa ensimmäisen kolmen hakutulossivun hakutulosten otsikossa lukee tämä sana "parvekelasit". Kun hakutulossivuja selataan pidemmälle, alkaa tulla sivuja jotka eivät sisällä yhtään hakutulosta jonka otsikossa lukee sana "parvekelasit". No mitäköhän sitä tästä voisi oikein päätellä? Ainakin sen että parvekelaseja valmistavan/myyvän yrityksen kotisivuston sivuista ainakin yhden sivun title-tagiin olisi parempi olla kirjoitettuna mm. sanat parvekelasit, parvekelasitus, parvekkeen lasit jne ja tällä sivulla kertoa tarjoamastaan palvelusta. Kun ensimmäisiä hakutuloksia tutkitaan vähän tarkemmin, voidaan nopeasti todeta että heti maksullisten ilmoitusten jälkeen tulevat sivut sisältävät otsikon lisäksi tekstisisällössään tämän sanan "parvekelasit" ainakin kolmeen kertaan. Seuraavan hakutulossivun dokumentit sisältävät otsikon lisäksi tämän hakusanan enää kaksi kertaa jne. Google tosin saattaa sijoittaa hakusanoihin sopivat suositut sivustot hakutulosten kärkipäähän, vaikka näiden sivujen title- tai meta-tageihin ei olisikaan määritelty annettuja hakusanoja. Parvekelasit hakusanana on sen verran harvinainen, ettei tässä tapauksessa ulkopuolisella linkityksellä välttämättä ole paljon merkitystä. Jollain suositulla hakusanalla, kuten vaikkapa Pariisi, ulkopuolisen linkityksen ja sivun releventtiyden (hieno sana) merkitys korostuu.

Tämän syvällisen tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että oletettavia hakusanoja kannattaa miettiä aika tarkkaan ja ne kannattaa määritellä ainakin titlessa ja nämä sanat kannattaa sisällyttää sivun tekstisisältöön mieluummin muutamaankin kertaan, kuitenkin asiallisella tavalla.

Suomen kieli

Suomi on niin rajallinen kielialue, että useimmissa tapauksissa (riippuen yrityksen palvelusta/tuotteista) sivuston saaminen kärkitulosten joukkoon on yleensä helppoa. Englanninkielisten sivujen korkealle sijoittuminen onkin sitten vähän vaikeampi toteuttaa, sillä englantia puhuu päivittäin maailmassa ensimmäisenä kielenään noin 80 kertaa enemmän ihmisiä kuin suomenkieltä, ja englanti on muutenkin ns. maailmankieli. Hyvinkin hakukoneoptimoitu englanninkielinen sivusto hukkuu helposti massaan, ellei tämä sivusto saavuta todella suurta suosiota ja saa paljon kävijöitä ja linkkejä ulkopuolisilta sivustoilta.

Pahimmat virheet

Pahimmat virheet koskien kotisivuja ja hakukoneoptimointia ovat: 1) Yrityksesi kotisivuilla oleva teksti ei vastaa tärkeimpiä ja odotettavimpia hakusanoja. Jos yrityksesi harjoittaa ikkunoiden korjausta Tampereella, kotisivuilla tulisi kertoa että yrityksemme korjaa ikkunoita ja harjoitamme ikkunoiden korjausta Tampereella ;). Lisäksi yrityksen toiminnasta ja palveluista tulisi kertoa tarpeeksi laajasti ja ytimekkäästi käyttäen paljon sellaisia sanoja ja sanayhdistelmiä, joilla yrityksen kotisivut halutaan löytyvän kun ne syötetään hakukoneeseen. Joitakin sanayhdistelmiä viitaten edelliseen esimerkkiin voisi olla vaikkapa "ikkulasit tampere", "ikkunat tampere", "lasituspalvelut tampereella" jne jne. 2) Hakukoneiden huijaamisen yrittäminen: hakusanalistojen kopioiminen moneen kertaan sivun loppuun "piiloon", hakusanalistojen kopioiminen html-koodin kommentteihin, uudelleen ohjautuvien pelkästään hakukoneita varten tehtyjen sivujen käyttäminen jne. Nykyaikaiset hakukoneet huomaavat ennen pitkää huijausyritykset ja saattavat pudottaa sivusi listoiltaan kokonaan ja pysyvästi. 3) Title ja META tagien käyttäminen väärin tai ei-tarkoituksenmukaisesti tai ei ollenkaan. Jokaisella kotisivun sivulla tulisi ainakin olla määriteltyinä seuraavat tagit: Title, Description ja Keywords. Tagien käyttämisellä väärin tarkoitan sitä, ettei esimerkiksi Title tagiin syötetä asiatonta hakusanalitaniaa, vaan mieluummin alle 70 merkkiä pitkä asiallinen otsikko. Hakukoneet tosin eivät näköjään mitenkään rankaise (ei ole rankaissut vuosikausiin), vaikka Title tagiin syötetään esim. 150 merkkiä pitkä hakusanaluettelo, loppupäällä tosin ei ole enää mitään merkitystä optimoinnin kannalta.4) Huonosti tehdyt sivut: huono ja sekava navigointi, käytetään kehyksiä, joita ei osata hakukoneille optimoida, kaikille sivuille ei ole linkitystä, sivut ovat hitaasti ladattavat (liikaa grafiikkaa tai animaatioita tms). Hakukoneet "näkevät" vain sivujen lähdekoodin, eivätkä välttämättä osaa esimerkiksi indeksoida linkittämättömiä sivuja tai sivuja kokoavaa kehyssivua, jossa ei ole noframes-tagien väliin määritelty tekstisisältöä tai linkkejä muille sivuston sivuille.

Yhteenveto (hakukoneoptimoinnin kaikkein tärkeimmät edellytykset)

1. Sivuston tulee olla siisti ja sillä tulee olla tarpeeksi relevanttia tekstisisältöä. Sisältö on aina kuningas, siis tekstisisältö. Jokaiselle sivuston sivulle tulee olla ainakin yksi linkki joltain toiselta saman sivuston sivulta. Parempi olisi, että sivusto ei käyttäisi kehysrakennetta (frames), ellei kehyssivu(j)a osata hakukoneoptimoida.
2. Sivustolle tulisi olla aluksi edes muutama ulkopuolinen linkki. Yleensä hyvä sivusto saa jopa satoja luonnollisia ulkopuolisia linkkejä ajan myötä.
3. Jokaisella sivulla tulee olla määriteltynä asiallisesti sivun sisällön mukaan ainakin title-määre. Sivustosi meta-tagit voit testata vaikka META Tag Analyzerin avulla. Jotta sivuston sivut sijoittuisivat hakutulosten kärkipäähän, sivustolle tulisi olla ulkopuolisia linkkejä muilta sivustoilta. Sivuston ilmoittaminen erilaisiin hakemistoihin on erittäin suositeltavaa.
4. HTML-koodin virheettömyyttä usein väitetään hyvinkin tärkeäksi asiaksi, itse en kuitenkaan tätä allekirjoita. Ehkäpä koodiltaan pahasti virheellisiä sivuja on niin paljon ;)